Kobiety nowoczesne

Urszula Broll, Janina Kraupe-Świderska, Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Arika Madeyska, Jadwiga Maziarska, Teresa Pągowska, Erna Rosenstein, Teresa Rudowicz, Maria Stangret i Teresa Tyszkiewicz

Wernisaż: 08.05.2015, godz. 19:00
Wystawa do 12.06.2015

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00

Wstęp wolny

Galeria Piekary
Ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
CK Zamek, Dziedziniec Różany

Organizatorzy:
Galeria Piekary
galeria@galeria-piekary.com.pl

Fundacja 9/11 Art Space
fundacjaartspace@gmail.com, https://fundacjaartspace.pl/


Wystawa Kobiety nowoczesne ma na celu zaprezentowanie różnorodnych postaw artystycznych kobiet, których twórczość miała istotny wpływ na rozwój polskiej sztuki nowoczesnej: Urszuli Broll, Janiny Kraupe-Świderskiej, Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej, Ariki Madeyskiej, Jadwigi Maziarskiej, Teresy Pągowskiej, Erny Rosenstein, Teresy Rudowicz, Marii Stangret i Teresy Tyszkiewicz. Związane z najważniejszymi ośrodkami artystycznymi w Polsce, jednocześnie stały się przeciwniczkami istniejących ówcześnie porządków, zjawisk i trudności na polu sztuki. Dzieląc doświadczenia swojego pokolenia, każda z kobiet współtworzyła oddolne ruchy artystyczne, wpisując się tym samym w karty historii powojennej awangardy. Śmiałość wyborów twórczych, ale i odwaga wystąpień oraz krytyki, pozwoliła zachować im niezależność artystyczną. Wystawa zbiorcza artystek, wciąż na nowo odkrywanych, nieodwołalnie prowadzi do refleksji nad należnym im miejscem w historii sztuki.