Dekada

19.04-29.05.2013

Aleksandra Ska, Andrzej Bereziański, Andrzej Pawłowski, Andrzej Wasilewski, Bronisław Schlabs, Henryk Stażewski, Henryk Wiciński, Izabella Gustowska, Jadwiga Maziarska, Jonasz Stern, Kamil Kuskowski, Karol Hiller, Leszek Knaflewski, Magda Hueckel, Maria Pinińska-Bereś, Paweł Matyszewski, Teresa Tyszkiewicz

partner: Fundacja 9/11 Art Space

Galeria Piekary zaprasza na wernisaż jubileuszowej wystawy Dekada, który odbędzie się 19 kwietnia 2013 o godzinie 19:00 w nowej siedzibie Galerii Piekary w Centrum Kultury Zamek. Wydarzenie inaugurujące działalność Galerii Piekary w nowym miejscu stanowić będzie zarazem podsumowanie dotychczasowej aktywności galerii.

Galeria Piekary powstała w 2003 roku z inicjatywy Cezarego Pieczyńskiego. W ciągu ostatnich 10 lat Galeria Piekary przygotowała ponad 100 ekspozycji indywidualnych, zbiorowych, a także wystaw kuratorskich. W przestrzeni galerii odbyły się wystawy indywidualne takich artystów jak: Stefan Gierowski, Jan Tarasin, Stanisław Fijałkowski czy Teresa Tyszkiewicz. W Galerii Piekary miały miejsce wystawy kuratorskie, m.in.: Doping i Malarstwo jako zimne medium oraz wystawy artystów reprezentowanych przez galerię, m.in.: Izabelli Gustowskiej Cichym ścigałam ją lotem, Leszka Knaflewskiego Przedmowa, Aleksandry Ska Spinka czy Pawła Matyszewskiego bojaźnie. Galeria Piekary zrealizowała również od strony merytorycznej bądź produkcyjnej ekspozycje w przestrzeniach wystawienniczych innych ośrodków, galerii i muzeów, np.: Andrzej Bereziański. Otwarty Pokaz Zamknięty w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Stała współpraca Galerii Piekary z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie zaowocowała kilkunastoma projektami, m.in.: Maria Pinińska- Bereś. Imaginarium cielesności, czy Marek Włodarski / Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami. Prace z kolekcji fotografii polskiej i zagranicznej eksponowane były na trzech wystawach: Uśpiony kapitał. Fotografia XX wieku z kolekcji Cezarego Pieczyńskiego w Muzeum Pałacu w Wilnowie, Oh no, not sex and death again! w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz Drżące ciało w Galerii Starmach w ramach 10. Miesiąca Fotografii w Krakowie. Galeria Piekary wydała kilkadziesiąt publikacji w postaci katalogów, albumów i książek artystyczny, m.in. wielokrotnie nagradzaną publikację Zdzisława Sosnowskiego Goalkeeper Forever. Motorem działania galerii jest również misja przywrócenia dyskursowi historii sztuki postaci klasyków nowoczesności.: Marka Włodarskiego, Henryka Wicińskiego, Karola Hillera, Bogusława Szwacza czy Bronisława Schlabsa.