Galeria Piekary

Galeria Piekary powstała w 2003 roku z inicjatywy Cezarego Pieczyńskiego. W tym czasie Galeria Piekary przygotowała ponad 150 ekspozycji indywidualnych, zbiorowych, a także wystaw kuratorskich. W przestrzeni galerii odbyły się wystawy indywidualne takich artystów jak: Stefan Gierowski, Jan Tarasin, Stanisław Fijałkowski czy Teresa Tyszkiewicz. W Galerii Piekary miały miejsce wystawy kuratorskie, m.in.: Doping i Malarstwo jako zimne medium oraz wystawy artystów reprezentowanych przez galerię, m.in.: Izabelli Gustowskiej Cichym ścigałam ją lotem, Leszka Knaflewskiego Przedmowa, Aleksandry Ska Spinka czy Pawła Matyszewskiego bojaźnie. Galeria Piekary zrealizowała również od strony merytorycznej bądź produkcyjnej ekspozycje w przestrzeniach wystawienniczych innych ośrodków, galerii i muzeów, np.: Andrzej Bereziański. Otwarty Pokaz Zamknięty w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Stała współpraca Galerii Piekary z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie zaowocowała kilkunastoma projektami, m.in.: Maria Pinińska- Bereś. Imaginarium cielesności, czy Marek Włodarski / Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami. Prace z kolekcji fotografii polskiej i zagranicznej eksponowane były na wystawach: Uśpiony kapitał. Fotografia XX wieku z kolekcji Cezarego Pieczyńskiego w Muzeum Pałacu w Wilnowie, Oh no, not sex and death again! w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz Drżące ciało w Galerii Starmach w ramach 10. Miesiąca Fotografii w Krakowie. Galeria Piekary wydała kilkadziesiąt publikacji w postaci katalogów, albumów i książek artystyczny, m.in. wielokrotnie nagradzaną publikację Zdzisława Sosnowskiego Goalkeeper Forever. Motorem działania galerii jest również misja przywrócenia dyskursowi historii sztuki postaci klasyków nowoczesności.: Marka Włodarskiego, Henryka Wicińskiego, Karola Hillera, Bogusława Szwacza czy Bronisława Schlabsa.