Waiting for the Barbarians. Hopfner/Nowak

Wydawca: Galeria Piekary

Kuratorka: Goschka Gawlik
Artyści biorący udział w wystawie: Michael Höpfner, Marzena Nowak
Tekst: Goschka Gawlik
Projekt graficzny: Ryszard Bienert
Ilość stron: 108

2007