In Between: Zuzanna Janin i Maciej Kurak

29.06-27.07.2007

organizator: Galeria Piekary

w ramach Asia-Europe Mediations

kurator: Przemysław Jędrowski

„In between” to idea, która ma budować doświadczenie zależności pomiędzy miejscem, obiektem i kontekstem sztuki współczesnej. „In between” to również seria pytań o współczesnego człowieka i sztukę, i choć częściowo – odpowiedzi na nie. W projekcie bierze udział dwoje artystów – Zuzanna Janin i Maciej Kurak – o wyraźnej artystycznej stylistyce. Ich realizacje pozostają w bezpośredniej zależności, a jednak każdy z artystów zajmuje się „swoimi” sprawami.

Janin drąży indywidualną historię człowieka, zdefiniowaną przez
najbliższych krewnych i nawarstwiane przez lata wspomnienia. Jej sztukę
można porównać do psychologicznej praktyki Berta Helingera, który
terapeutyczną moc własnej metody upatruje w odkrywaniu i nazywaniu
związków pomiędzy ludźmi. W „In between” Janin adaptuje przestrzeń
galerii, nadając jej formę intymnego, familijnego wnętrza.

Kurak komentuje tę sytuację. Wnika w pojęcie i status galerii, wywołując dyskusję o znaczeniu współczesnej praktyki artystycznej. Wpisuje się w uniwersalne poszukiwania Janin, ale równocześnie stawia pytania o granice dzieła sztuki, jego oryginalność i pozaartystyczne uwikłania. W związku z tym, jednym z kluczowych pojęć dla jego wizji sztuki jest koncepcja parergonu Jacques’a Derridy.

„In between” może stanowić łamigłówkę, tak formalną jak i teoretyczną. Nie jest to jednak głównym celem wystawy. To, co najistotniejsze w
jej koncepcji, to napięcie pomiędzy sztuką dwojga artystów – niejednoznaczność ich, zdawałoby się oczywistej, opozycji – i doświadczanie stanu „in between”.