Hanna Łuczak. Częstotliwości malarstw: prace z cyklu “Czas, Historia, Pamięć”

WYDAWCA: Fundacja 9/11 Art Space
PARTNER: Galeria Piekary

TEKST: Paweł Polit
TŁUMACZENIE: Szymon Nowak
REDAKCJA: Magdalena Piłakowska, Emilia Chorzępa
FOTOGRAFIE: Sławomir Obst, Zygmunt Gajewski
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Szymon Sznajder

2019

Dofinansowano z budżetu Miasta Poznania


Wydawnictwo Fundacji 9/11 Art Space pt. Hanna Łuczak. Częstotliwości malarstw: prace z cyklu ‘Czas, Historia, Pamięć’ zostało pomyślane jako katalog do wystawy poznańskiej artystki Hanna Łuczak. Czas, Historia, Pamięć z tego samego roku.

W katalogu znajduje się biografia Hanny Łuczak oraz bogata część ilustracyjna, a także tekst omawiający twórczość artystki, który został przygotowany przez Pawła Polita. Autor omawia w nim wnikliwie między innymi autorską technikę Hanny Łuczak, również w odniesieniu do całego jej dorobku artystycznego, oraz kontekstu historyczno-artystycznego.