Andrzej Matuszewski

wernisaż: 18.06.2015, godz. 19:00

Galeria Piekary
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
CK Zamek, Dziedziniec Różany


Monograficzna wystawa Andrzeja Matuszewskiego przygotowana przez Galerię Piekary i Fundację 9/11 Art Space prezentuje twórczość jednego z najwybitniejszych artystów polskich XX wieku, który odegrał niebagatelną rolę w kształtowaniu powojennego oblicza sztuki.

Życie artystyczne Andrzeja Matuszewskiego związane było od początku z Poznaniem. Tu ukończył studia na PWSSP pod kierunkiem Wacława Taranczewskiego w 1949 r., to tu razem z Ireną Pisarską, Rajmundem Dybczyńskim, Bartłomiejem Kurką, Wacławem Twarowskim oraz Józefem Stasińskim założył grupę R55 w 1955 roku, sprzeciwiającą się wpływom postimpresjonistycznego malarstwa, to także w Poznaniu w latach 1964-69 prowadził Galerię odNowa, będącą jedną z pierwszych niezależnych galerii w Polsce, gdzie powstały takie działania artysty jak 21 przedmiotów czy Postępowanie.

Obszar twórczy Matuszewskiego obejmował takie środki wyrazu jak ceramika, rysunek, malarstwo, happening i environment, ale także szereg przedsięwzięć teoretyczno-koncepcyjnych, jak np.: ogólnopolskie sympozja Interwencje, Artycypacje, Relartacje i Sytuartacje czy książki Artykulacje, Aspekty i Refleksje. Działalność w grupie R55 ujawniła surrealistyczne upodobania artysty, koncentrujące się na izolowaniu oraz nadawaniu przedstawianym przedmiotom aluzyjnego znaczenia. Z początkiem lat 60. XX wieku Andrzej Matuszewski skierował swoje działania w stronę malarstwa materii i malarstwa strukturalnego. Dzieła przybierały formę konstruktów, gdzie poszeregowana w segmenty przestrzeń kompozycji uzupełniania była o niestandardowe elementy jak kawałki futra, metalu, odciski dłoni czy palców, przybierając z czasem formę trójwymiarową. Zapoczątkowana w pracach malarskich idea odchodzenia od pierwotnego znaczenia, ciągłego kwestionowania i wyjmowania przedmiotów z ich właściwego kontekstu towarzyszyła twórcy w jego dalszych realizacjach.

Na wystawie wyeksponowane zostaną prace z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu i kolekcji prywatnych z całego okresu działalności twórczej artysty, ważne uzupełnienie ekspozycji stanowić będą archiwalia. Niezwykle istotnym aspektem wystawy okaże się też pokazanie serii zdjęć dokumentujących happeningi w Galerii odNowa 21 przedmiotów i Postępowanie.

Do wystawy planowany jest katalog z tekstami Włodzimierza Nowaczyka oraz Andrzeja Kostołowskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania