Stefan Wegner. A najistotniejszy jest rytm

WYDAWCA: Galeria Piekary, Verbum Sp. z o.o.


KURATORZY: Cezary Pieczyński, Józef Robakowski
TEKSTY: Józef Robakowski, Paulina Kurc-Maj
REDAKCJA: Magdalena Piłakowska, Emilia Chorzępa
TŁUMACZENIE: Szymon Nowak, Magdalena Piłakowska
FOTOGRAFIE: Zygmunt Gajewski, archiwum rodziny artysty
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Urszula Kluz-Knopek (Studio Bakłażan)

2019


PATRONAT MEDIALNY: Artinfo.pl, Magazyn SZUM, Contemporary LYNX

      


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


W publikacji znajdują się teksty Józefa Robakowskiego i Pauliny Kurc-Maj. Pierwszy autor przybliża biografię Stefana Wegnera i wskazuje na wypowiedzi artysty, świadczące o dużym jego rozeznaniu w historii sztuki. Paulina Kurc-Maj z kolei nakreśla kontekst historyczny dla działań twórczych i rozważań teoretycznych Stefana Wegnera. Oba teksty zostały przetłumaczone na język angielski.

Dużym atutem niniejszego wydania jest też z pewnością obszerna warstwa ilustracyjna, pozwalająca zapoznać się czytelnikowi z dziełami Stefana Wegnera pochodzącymi z kolekcji prywatnych i nieczęsto wystawianymi.