Paweł Matyszewski. Odejdź ciało

Wydawnictwo: Fundacja 9/11 Art Space
Partner: Galeria Piekary / Verbum Sp. z o.o.

Teksty: Izabela Kowalczyk, Marta Smolińska
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Redakcja: Magdalena Piłakowska
Fotografie: Zygmunt Gajewski, Marta Mariańska, Paweł Matyszewski, Piotr Rymer
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert
Liczba stron: 168
ISBN 978-83-934071-8-7

2015