Jan Berdyszak: Puste = prawie wszystko

Publikacja wydana przy okazji wystawy.

Organizator i wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Kurator: Cezary Pieczyński
Tekst: Roman Kubicki
Korekta: Emilia Chorzępa, Magdalena Piłakowska
Tłumaczenie: Szymon Nowak, Magdalena Piłakowska
Fotografie: Zygmunt Gajewski, Marcin Łabus, Wojciech Woźniak
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert

© 2019 by Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Artyści, Autorzy