Marek Włodarski. Surrealizm prowincjonalny

16.07-30.09.2009

organizator: Galeria Piekary

Od 16 lipca do 10 września w Galerii Piekary prezentowana będzie wystawa Marka Włodarskiego „Surrealizm Prowincjonalny”. Na wystawie tej wyeksponowanych zostanie kilkadziesiąt prac na papierze, pochodzących z lat 1929-30, wykonanych piórkiem w technice sepii, m.in. jedna z najbardziej znanych z tego okresu, Odjeżdżająca para z włóczki. Sepie te są częścią zbioru liczącego kilkaset dzieł, powstałych po powrocie Włodarskiego do kraju, po jego zetknięciu się w Paryżu podczas studiów, z twórczością Légera, i już po doświadczeniu surrealizmu, którego zakosztował za sprawą poznanych tam André Bretona i André Massona. Aleksander Wojciechowski pisząc o dziełach artysty powstałych w tamtym czasie, zauważył, że stworzone wówczas kompozycje, zdominowały postacie „ludzi-manekinów”, co jego zdaniem, zbliża twórczość Włodarskiego do tego, co malowali Chirico czy Carra, ale także do poetyki realizmu magicznego utworów Brunona Schulza. Wojciechowski zestawiając obok siebie prace Włodarskiego i prozę Schulza, użył określenia, które wykorzystane zostało do sformułowania tytułu wystawy: „Ten sam kult tandetnego przedmiotu, będący apoteozą prymitywnych dzieł człowieka – w przeciwieństwie do przedmiotów doskonałych, kreowanych przez demiurga. Stąd widoczne w twórczości obu artystów powiązania z naiwną sztuką prowincji.” Prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie, związane są właśnie z doświadczeniem surrealizmu prowincjonalnego, rozwijającego się w oddali, gdzieś na peryferiach – we Lwowie, gdzie jesienią 1929 roku powstanie grupa „Artes”. Włodarski, będąc jednym z członków grupy, która odwoływała się w swych działaniach do kubizmu i surrealizmu, będzie w swoich pracach łączył te tendencje, zmierzając ku prymityzowaniu formy, ku metaforyczności kompozycji, wypełnianych przedmiotami rzeczywistymi i wyimagowanymi.

Galeria Piekary obecnie zajmuje się archiwizacją prac artysty, której efektem będzie katalog raisonné. Jednocześnie przygotowywana jest publikacja bogato ilustrowanej książki źródłowej pod redakcją Józefa Chrobaka. Jej wydanie planowane jest na jesień 2009 roku.

Prezentacja prac Marka Włodarskiego w Galerii Piekary zainicjuje cykl wystaw artysty poświęconych kolejnym etapom jego twórczości w innych ośrodkach wystawienniczych w Polsce.