Włodzimierz Borowski: No to co? Nic. No właśnie

WYDAWCA: Fundacja 9/11 Art Space
PARTNER: Galeria Piekary

KURATORZY I RED. MERYTORYCZNI: Jarosław Kozłowski, Cezary Pieczyński
TEKSTY: Jarosław Kozłowski, Jerzy Ludwiński, Luiza Nader, Piotr Piotrowski
REDAKCJA: Emilia Chorzępa, Magdalena Piłakowska
TŁUMACZENIE: Szymon Nowak, Magdalena Piłakowska
FOTOTOGRAFIE: Natalia Brandt, Zygmunt Gajewski, Jarosław Kozłowski, Jerzy Nowakowski, Andreas Diesend © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Muzeum Sztuki w Łodzi

© Weronika Borowska

PATRONAT MEDIALNY: artinfo.pl; Contemporary LYNX, Magazyn SZUM

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Miasta Poznania


Katalog Włodzimierz Borowski: No to co? Nic. No właśnie został pomyślany zarówno jako podsumowanie wystawy o tym samym tytule (Galeria Piekary, 22.06-28.09.2018 r.), ale też po prostu dokonań artystycznych Włodzimierza Borowskiego, który na stałe wpisał się na karty polskiej historii sztuki jako konceptualista i twórca happeningów.

Opublikowane w katalogu teksty punktują różne aspekty twórczości Włodzimierza Borowskiego. Jarosław Kozłowski w tekście Opór i upór Włodzimierza Borowskiego skupił się przede wszystkim na sylwetce artysty i wartościach kontestacyjnych jego działań. Luiza Nader w tekście Autor: o znikaniu i powrocie. Działania Włodzimierza Borowskiego, na przykładzie twórczości artysty, rozpatruje samą koncepcję autora, a zarazem artysty jako kategorii analitycznej. Piotr Piotrowski w Włodzimierz Borowski – rewizja historii sztuki podkreślając ważność artysty w poodwilżowej historii sztuki, jednocześnie nakreślił obraz twórczości artysty pomagający szerzej spojrzeć na specyfikę polskiej sztuki tamtego czasu oraz zmiany w niej zachodzące. Jerzy Ludwiński w obu prezentowanych w publikacji tekstach: Włodzimierz Borowski – tocząca się kula i Włodzimierz Borowski – podróż do świata nieskończonych małości [fragment], daje wyraz potrzebie znalezienia nowego języka do opisu sztuki konceptualnej, zarazem eksperymentalnej.

Dużym walorem katalogu jest część ilustracyjna, w której znajdują się dzieła zarówno z kilku kolekcji prywatnych, jak muzealnych: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki w Poznaniu. Za wartość dodaną należy uznać też mnogość prezentowanych archiwaliów – fotografii, maszynopisów czy druków ulotnych.