Marian Bogusz. Bogusz nowoczesny

16.04-04.05.2009

organizator: Galeria Piekary

kurator: Włodzimierz Nowaczyk

Marian Bogusz, jeden z twórców Grupy 55 i założyciel Galerii Krzywe Koło uważany jest za jedną z najważniejszych postaci sztuki i polskiego życia artystycznego po II Wojnie Światowej. Wystawa Bogusz Nowoczesny ma zwrócić uwagę na istotną fazę twórczości artysty, związaną z wybuchem informelu po okresie socrealizmu.

W drugiej połowie lat 50. w malarstwie Bogusza następuje radykalna zmiana i rezygnacja z malarstwa przedstawieniowego, na rzecz malarstwa gestu. Zaczynają się pojawiać wyraźne wypukłe faktury, powstające w wyniku pełnych rozmachu uderzeń pędzla i reliefowo nakładanej farby. W obrazach z tego okresu pojawiające się czasem analogie do natury są, jak mówił sam autor, rzeczą wtórną i wynikającą ze skojarzeń, a nie z zamierzenia artysty. Kwestią pierwszoplanową stał się, bowiem, dla Bogusza ładunek emocjonalny zawarty w danej formie, jak pisze w obszernej monografii artysty Bogusz – artysta i animator Bożena Kowalska. Bogusz zrezygnował wówczas nie tylko z metafory, ale wręcz z jakiejkolwiek aluzyjności, starając się wyeksponować autonomiczne wartości dzieła sztuki, zwłaszcza fakturę obrazu. Ujawnił, jeszcze silniej niż w pracach wcześniejszych, wrażliwość na kolor oraz umiejętność wydobywania z plamy barwnej licznych odcieni i niuansów. Niektóre z prac posiadają charakterystyczną dla tej poetyki strukturę reliefową, która pozwoliła na uzyskanie dodatkowych efektów, powodowanych przez działanie światła.

W Galerii Piekary pokazane zostały prace Mariana Bogusza z lat 1957 – 1965. Wystawa została przygotowywana we współpracy z Muzeum Regionalnym w Pleszewie, które posiada bogata kolekcję prac artysty – wybitnego Pleszewianina.