Jerzy Lewczyński. Album of Life. Selected works from two private collections

Publisher: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Curator: Cezary Pieczyński
Text by Adam Mazur
Edited by Magdalena Piłakowska
Translated by Szymon Nowak
Photographs by Zygmunt Gajewski, Jerzy Grzegorski
Graphic design and typesetting: Ryszard Bienert

2015