Jerzy Lewczyński. Album życia. Wybór z dwóch kolekcji prywatnych

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Kurator: Cezary Pieczyński
Tekst: Adam Mazur
Redakcja: Magdalena Piłakowska
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Zygmunt Gajewski, Jerzy Grzegorski
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert

2015