Łukasz Gierlak. Prze[o]czenie – negatywna forma widzenia

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kozłowski

Obrona doktoratu: 09.01-01.02.2019
Oficjalne otwarcie: 09.01.2019, godz. 19:00
Projekt trwa do 11.01.2018

Organizator:
Galeria Piekary
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
CK Zamek, Dziedziniec Różany

partner:
Fundacja 9/11 Art Space

wystawa czynna śr.-pt. 10:00-18:00
wstęp wolny


Galeria Piekary i Fundacja 9/11 Art Space zapraszają na otwarcie projektu doktorskiego Łukasza Gierlaka Prze(o)czenie – negatywna forma widzenia w środę 9 stycznia 2019 roku o godz. 19:00.

W projekcie pt. Prze(o)czenie – negatywna forma widzeniazajmuję się zjawiskami, które umykają ludzkiej uwadze; często nie chcą lub nie mogą znaleźć się w zasięgu wzroku. Gra słowna zastosowana w tytule mojej pracy doktorskiej oddaje problematykę „negatywnej” percepcji. Zastanawiam się, czy przeoczenie naprawdę jest wartością ujemną. Czy sprawia, że obraz rzeczywistości jest zaciemniany i zniekształcany? Przeoczaniu na pewno pomagają mass media, ale również choroby, głęboko zakorzenione przekonania czy znieczulenie wrażliwości społecznej. Możliwe, że przeoczenie jest celową formą samoobrony przed takimi widokami, jak skrajne ubóstwo lub wojna. Najczęściej ludzie sortują doznania wzrokowe i otaczają się przyjemnymi obrazami. Z kolei te przyjemne obrazy mogą być narzędziem manipulacji. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z czymś, co nazywam „percepcją stratną”. Zastanawiam się nad jej negatywnymi i dodatnimi skutkami. Czy wskazywanie tego deficytu jest potrzebne? Eksponowanie tego, czego nie widać może wiązać się z traumatycznymi przeżyciami, ale też z uzdrawiającym samouświadomieniem.


Łukasz Gierlak (ur. w 1985 r.) ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów (2013). Obronił dyplom z litografii u prof. Pawła Frąckiewicza, dyplom z projektowania graficznego u prof. Jana Jaromira Aleksiuna. Studiował rysunek w pracowni 207 u prof. Wojciecha Lupy i dr Łukasza Huculaka (2007-2013) oraz w pracowni Rysunku Zawodowego u prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza (2009-2011). Obecnie doktorant na Wydziale Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu pod kierunkiem prof. Jarosława Kozłowskiego. Głównym obszarem jego działań jest właśnie rysunek, często wchodzący w relację z innymi mediami, jak projekcja video, obiekt.