Jadwiga Maziarska. Strefa presji

Wydawca: Galeria Piekary / Verbum Spółka zo.o.
Partner: Fundacja 9/11 Art Space

      

 

Teksty: Anna Markowska, Barbara Piwowarska, Marta Smolińska, Matylda Taszycka
Redakcja merytoryczna: Barbara Piwowarska
Redakcja: Magdalena Piłakowska, Emilia Chorzępa
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Zygmunt Gajewski
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert

2018


Patronat medialny: Artinfo.pl, Contemporary LYNX, Magazyn SZUM

    

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Publikacja pt. Strefa Presji została pomyślana jako połączenie monografii Jadwigi Maziarskiej z wnikliwym studium krytycznym, proponującym nowe lub uzupełniające dotychczasowy stan badań, spojrzenie na najważniejsze pola jej działalności artystycznej. Jest ona rodzajem rozprawy naukowej połączonej z bogatą prezentacją najważniejszych prac artystki.

Książka ma na celu wskazanie na możliwość wielopoziomowego odczytywania prac Jadwigi Maziarskiej, podejmowania wielu zagadnień w obrębie jej twórczości. Sztuka Maziarskiej okazuje się znakiem czasu, w którym zmagania artysty z materialnością dzieła stają się szczególnie istotne na arenie międzynarodowej, co analizuje Marta Smolińska. Jednocześnie artystka korzysta z takich materiałów, które nie pozwalają przejść obojętnie obok tematu sztuki kobiecej, co analizuje Matylda Taszycka, zwłaszcza w perspektywie sztuki rozwijającej się w Paryżu. O potencjalnych relacjach sztuki artystów zagranicznych do jednak nowatorskiej, unikatowej sztuki Maziarskiej pisze szerzej Anna Markowska rozpatrując przy tym ewentualne wpływy czy inspiracje. Tekstem wiążącym wszystkie te tematy jest opracowanie redaktor merytorycznej, a zarazem kuratorki wielu wystaw prezentujących twórczość Jadwigi Maziarskiej, Barbary Piwowarskiej.

W publikacji znajduje się również obszerne zestawienie reprodukcji prac, co umożliwia przegląd etapów rozwoju twórczego artystki, i dalszą analityczną pracę nad opracowywaniem jej oeuvre.