Marek Piasecki. With Care

Wydawca: Fundacja 9/11 Art Space
Partner: Galeria Piekary

Teksty: Dobromiła Błaszczyk, Dorota Łuczak, Marta Smolińska
Redakcja: Emilia Chorzępa, Magdalena Piłakowska
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Dagmara Bugaj, Zygmunt Gajewski, Marek Gardulski, Jerzy Grzegorski
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert

2017

Patronat medialny: artinfo.pl, Fotografia Kolekcjonerska, Contemporary LYNX, Magazyn SZUM

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Publikacja Marek Piasecki. With Care została pomyślana jako połączenie monografii artysty z wnikliwym studium krytycznym, proponującym nowe spojrzenie na najważniejsze pola działalności artystycznej członka Grupy Krakowskiej. Jest ona rodzajem rozprawy naukowej połączonej z bogatą prezentacją najważniejszych prac artysty. Stanowi też znaczące uzupełnienie dotychczasowego stanu badań nad twórczością Piaseckiego.

Książka ma na celu ukazanie wszechstronnego warsztatu Piaseckiego – artysty należącego do grona najwybitniejszych polskich fotografów XX wieku, obok Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego, Bronisława Schlabsa, Zbigniewa Dłubaka i Fortunaty Obrąpalskiej – przez przybliżenie w obszernych szkicach różnych obszarów jego zainteresowań twórczych z zakresu fotografii eksperymentalnej, „malarstwa chemicznego”, heliografii oraz działań związanych z objet trouvé.

Efektem realizacji tego projektu jest więc próba nowego spojrzenia na twórczość polskiego artysty przez ukazanie jej z wielu stron w świetle nowoczesnej metodologii badawczej. Istotnym aspektem było ukazanie interdyscyplinarności działalności artystycznej Piaseckiego, który poruszał się w kilku dziedzinach sztuki, w równym stopniu osiągając w każdej z nich znaczne sukcesy, ale także usytuowanie jego twórczości w bogatym kontekście sztuki polskiej i światowej.