Małgorzata Markiewicz. Znikające punkty

Wydawca: Galeria Piekary

Tekst: Marta Smolińska
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Redakcja: Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert
Ilość stron: 64
ISBN 978-83-933584-5-8

2012