Przekraczając medium. Andrzej Pawłowski 1925-1986

Wydawnictwo: Galeria Piekary / Verbum Sp. zoo

Tekst: Monika Kozień, Dorota Łuczak, Marta Smolińska, Małgorzata Iracka-Czerniak
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Redakcja: Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska
Fotografie z archiwum rodziny artysty: Zygmunt Gajewski
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert
Ilość stron: 234
ISBN 978-83-933584-6-5

Publikacje dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2012