Andrzej Lachowicz powiedział: Zrób mi wystawę przedśmiertną

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Kurator: Cezary Pieczyński
Tekst: Adam Mazur
Redakcja: Magdalena Piłakowska, Emilia Chorzępa
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Zygmunt Gajewski
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert

2016