Jonasz Stern (1904-1988). Powrót do Lwowa. Krajobraz Milczenia

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Kurator: Cezary Pieczyński
Aranżacja wystawy: Dorota Łuczak
Partner: Galeria Piekary

Teksty: Anna Jaworska, Włodzimierz Nowaczyk
Tłumaczenia (języki: polski, ukraiński): Nadia Szelest, Igor Chomyn
Fotografie: Zygmunt Gajewski, Maciej Żywolewski, Paweł Łubowski, Jacek Zdybel
Projekt graficzny: Jacek Zdybel

2008

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego