Antoni Mikołajczyk. Światło odnalezione

Wydawnictwo: Fundacja 9/11 Art Space
Partner: Galeria Piekary

Redakcja: Magdalena Piłakowska, Emilia Chorzępa
Teksty: Dorota Łuczak, Filip Lipiński, Józef Robakowski
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Francis Dupin, http://photostereo.org/, Ryszard Gajewski, Zygmunt Gajewski, Andrzej Grabowski, Jerzy Grzegorski, Andrzej Paruzel, Józef Robakowski, Wiesław Wudzki, archiwum Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert
liczba stron: 224
ISBN 978-83-943016-3-7

2016

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania