Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty i rysunki Stefana Szmaja (1893-1970)

08.08-05.09.2014

kuratorka: Agnieszka Salamon-Radecka

Galeria Piekary
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
CK Zamek, Dziedziniec Różany

Wystawa czynna pon.-pt. 10:00-18:00
wstęp wolny

Organizator: Galeria Piekary
galeria@galeria-piekary.com.pl

Partner: Fundacja 9/11 Art Space
fundacjaartspace@gmail.com, https://fundacjaartspace.pl/


Stefan Szmaj związany był z poznańskim czasopismem „Zdrój” wydawanym przez Jerzego Hulewicza w latach (1917-1922). Był też członkiem ekspresjonistycznej grupy Bunt, która zrzeszała młode i radykalne grono współpracowników pisma. Ekspresjonizm poznański był najważniejszym ruchem artystycznym w Poznaniu w 20-leciu międzywojennym. Grupę cechowało aktywistyczne i społeczne zaangażowanie.

Szmaj, jako jedyny spośród poznańskich ekspresjonistów, w obszarze twórczości plastycznej do końca życia pozostał samoukiem. Z wykształcenia lekarz, specjalista w okulistyce, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, z ekspresjonizmem po raz pierwszy zetknął się podczas studiów medycznych w Niemczech dzięki czasopismom „Der Sturm” i „Die Aktion”.

Grafika, w tym linoryt, była preferowaną przez ekspresjonistów niemieckich formą wypowiedzi artystycznej. Jednym z powodów nobilitacji grafiki była jej nośność propagandowa. Współistnienie wielu oryginałów w postaci kolejnych odbitek pozwalała na multiplikację przekazu artystycznego, który dotrzeć mógł bez kłopotu do o wiele większej rzeszy odbiorców niż malarstwo czy rzeźba.

Na wystawie przygotowanej przez Galerię Piekary zostaną zaprezentowane linoryty i rysunki. Istotnym aspektem ekspozycji okaże się również obecność płyt linorytniczych – matryc, z których powstawały odbitki graficzne. Pozwoli to na obserwację warsztatu artystycznego i techniki twórcy. Wśród prac prezentowanych znajdą się m. in. autoportrety artysty, portret Artura Marii Swinarskiego czy Stanisława Przybyszewskiego, ale również sztandarowe prace Stefana Szmaja, takie jak Pocałunek, Modlitwa do słońca czy Św. Sebastian. Na wystawie pojawią się również prace z cykli Topole oraz Bożki.

Po wystawie ukaże się katalog prac artysty wraz z tekstem kuratorki Agnieszki Salamon-Radeckiej.