Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty i rysunki Stefana Szmaja (1893-1970)

Wydawnictwo: Galeria Piekary / Verbum Sp. z o.o.
Partner: Fundacja 9/11 Art Space

   

Tekst: Agnieszka Salamon-Radecka
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Redakcja: Magdalena Piłakowska, Adrianna Sołtysiak
Fotografie: Zygmunt Gajewski, Maciej Żywolewski, archiwum rodziny
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert
Liczba stron: 136
ISBN 978-83-933584-8-9

2014