WIDZIEĆ JASNO W ZACHWYCENIU – FANGOR / NOWACKI

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Kurator: Cezary Pieczyński
Tekst: Marta Smolińska
Zdjęcia: Agata i Erazm Ciołkowie, Zygmunt Gajewski, Peter Gruchot, Marek Szykom
Projekt graficzny: Jacek Zdybel
Liczba stron: 64
ISBN 978-83-61270-26-3

2011