Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski (Henryk Streng)

Wydawca: Galeria Piekary / Verbum Sp. zoo

Teksty: Tadeusz Błażejowski, Józef Chrobak, Izabella Czermakowa, Henryka Dobosz, Jerzy Janisch, Mariusz Rosiak, Maria Teisseyre, Stanisław Teisseyre, Ignacy Witz, Janina Brosch-Włodarska,
Redakcja: Józef Chrobak, Justyna Michalik, Marek Wilk
Fotografie: Zygmunt Gajewski oraz prac. fotograficzne Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Sztuki w łodzi i Muzeum Narodowego w Poznaniu
Projekt graficzny: Zbigniew Prokop – Creator
Ilość stron: 208 + ilustracje
ISBN 978-8-392009-64-1

2009