Zdzisław Sosnowski. GOALKEEPER FOREVER

Wydawca: Galeria Piekary / Verbum Sp. zoo

Tekst: Zdzisław Sosnowski
Redakcja: Anna Jaworska
Zdjęcia z archiwum artysty: Andrzej Grabowski
Projekt graficzny: Ryszard Bienert 3group
Ilość stron: 216
ISBN 978-83-920096-1-0

2009