Magda Hueckel. AUTOPORTRETY OBSESYJNE

Wydawca: Galeria Piekary

Tekst: Dorota Łuczak, Katarzyna Majak
Tłumaczenie: Katarzyna Matschi
Fotografie: Magda Hueckel, Witold Kanicki
Projekt graficzny: Ryszard Bienert
Ilość stron: 32
ISBN: 978-83-920096-6-5

2009