Dominik Lejman. Klimatyzacja powszechna

10.12-12.12.2008

Klimatyzacja powszechna to projekt poświęcony wpływowi informacji globalnej na odczuwanie przez nas najbliższego otoczenia, które definiuje nasze przetrwanie. Założeniem jest tu stworzenie pomieszczenia klimatyzowanego przez medialne newsy.

Klimatyzacja powszechna to wystawa realizowana przez Dominika Lejmana w ramach projektu STRIKE BACK. SZTUKA WOBEC ZMIAN KLIMATU.

Jak piszą organizatorzy, idea projektu opiera się na kilku zagadnieniach odwołujących się do uczucia niebezpieczeństwa. Odczuwanie zmiany okazuje się prowokować ciągłe uczucie niepokoju. Katastrofy ekologiczne, zbliżające się transformacje – polityczne, społeczne, przestrzenne oraz walka z naturą – nieustannie czynią nas niepewnymi i poddają procesowi tranzycji.

STRIKE BACK jest kontrybucją praktyk artystycznych skierowanych wobec rzeczywistości. Odwołując się do niej, trudno znaleźć jakieś łatwe rozwiązania dla najważniejszych obecnie problemów. Sztuka plasuje się ponad codziennym dyskursem polityki. Zatem, zamiast być używaną jako narzędzie propagandy dla władzy, która próbuje często zyskać kolejne punkty na pozornym zaangażowaniu w ekologię, sztuka zawsze prowokuje orzeźwiającą debatę.

Projekt będzie prezentowany w różnych punktach miasta. „Klimatyzacja powszechna”, tj. stanowiąca część całego projektu wystawa Lejmana zostanie otwarta 10 grudnia o godzinie 19, przy ul. Orzeszkowej 9/11. Jej idea zasadza się na analizowaniu wpływu, jaki informacja globalna wywiera na odczuwanie przez nas najbliższego otoczenia, które z kolei definiuje nasze przetrwanie. Założeniem jest tu stworzenie pomieszczenia klimatyzowanego przez medialne newsy.

Program komputerowy w prosty sposób wyszukuje w internecie słowa pojawiające się na stronach światowych agencji informacyjnych (spadek, wzrost – np. umieralności, cen ropy naftowej; zmalało, wzrosło – np. bezrobocie; w górę, w dół – np. indeksy giełdowe; przybyło – np. ofiar konfliktu, ubyło np. zasobów naturalnych). Częstotliwość powtarzających się słów-kluczy wpływa na każdą zmianę impulsu sterującego klimatyzacją w pomieszczeniu . Jedyną formą odbioru docierającej do nas informacji jest zmiana temperatury, warunków we wnętrzu klimatyzowanego medialnie pokoju.

Absurdalność i ironia projektu polega na wywołaniu w nas świadomości bardzo realnego wpływu pojawiających się w mediach informacji (m.in: CNN, BBC, AFP, Reuters, Market Watch) na nasze fizyczne samopoczucie, odczuwania ciepła, zimna, wilgotności powietrza przy całkowitym oderwaniu od realnej informacji, wywołującej konkretną zmianę.

organizatorzy:

Galeria Piekary / Galeria [ON] / Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu / Fundacja Akademii Sztuk Pięknych / Miasto Poznań