Kamil Kuskowski. MuzeuM

Organizatorzy wystawy: Muzeum Sztuki w Łodzi, Galeria Piekary z Poznania

Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi

Kurator: Maria Morzuch
Teksty: Mirosław Borusiewicz, Maria Morzuch
Ilość stron: 46 + katalog DVD
ISBN 83-87937-39-8

2005