ALEKSANDRA SKA. Objects in Mirror are Closer Than They Appear

Wydawca: Galeria Piekary

Tekst: Małgorzata Ludwisiak, Jarosław Lubiak
Redakcja: Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska
Projekt graficzny: Ryszard Bienert
Ilość stron: 80
ISBN 978-83-920096-8-9

2010