Hommage à Józef Chrobak – wokół pamięci Grupy Krakowskiej

WYDAWCA:

PARTNERZY:

KURATOR: Cezary Pieczyński

TEKSTY: Monika Branicka, Karol Chrobak, Maria Anna Potocka, Piotr Słodkowski

REDAKCJA: Magdalena Piłakowska

TŁUMACZENIE: Anda MacBride, Szymon Nowak

KOREKTA: Michalina Chudzińska, Magdalena Piłakowska

FOTOGRAFIE: Zygmunt Gajewski, archiwum MOCAK-u, archiwum rodzinne Karola Chrobaka, archiwum Galerii Starmach, Ewa Kulka, Iwona Lompart FOTO TEXT KULTUR

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Ryszard Bienert

PATRONAT MEDIALNY:


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz środków budżetowych Miasta Poznania


Publikacja Hommage à Józef Chrobak – wokół pamięci Grupy Krakowskiej jest uzupełnieniem wystawy o tym samym tytule, zrealizowanej w dniach 20.11 – 23.12.2020 r. w przestrzeni Galerii Piekary. Książka zawiera teksty Moniki Branickiej, Karola Chrobaka, Marii Anny Potockiej oraz Piotra Słodkowskiego.

Autorzy tekstów wspominają działalność i współpracę z Józefem Chrobakiem. Książka zawiera nie tylko reprodukcje dzieł Grupy Krakowskiej, pokazywanych na wystawie w Galerii Piekary, ale również archiwalia oraz zdjęcia upamiętniające Józefa Chrobaka.