Doświadczenie materii

01.02.2005-28.02.2005

organizator: Galeria Piekary

Jan Berdyszak, Julian Jończyk, Bronisław Kierzkowski, Aleksander Kobzdej, Lech Kunka, Jadwiga Maziarska, Roman Owidzki, Teresa Rudowicz, Bronisław Schlabs, Antoni Starczewski, Jonasz Stern, Andrzej Szewczyk, Witold Urbanowicz, Marian Warzecha, Krystyn Zieliński, Rajmund Ziemski

Metaforą „doświadczenie materii” pragnęlibyśmy określić poszukiwania wyrosłe z przekraczających malarstwo gestu, a także ich różnorakie konsekwencje. Stąd na tej wystawie prace odległe już, historyczne, jak i niemalże współczesne. To tytułowe doświadczenie trwa, nie zostało wyczerpane.