Fijałkowski/Gierowski – wizje malarstwa

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Kurator: Włodzimierz Nowaczyk
Tekst: Włodzimierz Nowaczyk
Fotografie: Zygmunt Gajewski, Mateusz Madelski, Teresa Żołtowska-Huszcza
Projekt graficzny: J/Z/M Okrassa ©studio 2002

Ilość stron: 80
ISBN 83-88210-39-4

2002