Andrzej Bereziański. Contesting reality

PUBLISHER: 9/11 Art Space Foundation
PARTNER: Piekary Gallery

TEXTS BY Andrzej Kostołowski, Jarosław Kozłowski, Włodzimierz Nowaczyk, Marta Smolińska
EDITEB BY Emilia Chorzępa, Magdalena Piłakowska
TRANSLATED BY Szymon Nowak
PHOTOGRAPHS BY Zygmunt Gajewski, Andrzej Grabowski, Jarosław Kozłowski, Hanna Łuczak
DESIGN AND TYPESETTING Ryszard Bienert

2016

PROJECT CO-FINCED BY THE CITY OF POZNAŃ