Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski (Henryk Streng)

Publisher: Piekary Gallery / Verbum Sp. zoo

Texts by Tadeusz Błażejowski, Józef Chrobak, Izabella Czermakowa, Henryka Dobosz, Jerzy Janisch, Mariusz Rosiak, Maria Teisseyre, Stanisław Teisseyre, Ignacy Witz, Janina Brosch-Włodarska,
Edited by Józef Chrobak, Justyna Michalik, Marek Wilk
Photographs by Zygmunt Gajewski oraz prac. fotograficzne Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Sztuki w łodzi i Muzeum Narodowego w Poznaniu
Graphic design by Zbigniew Prokop – Creator
Pages: 208 + ilustracje
ISBN 978-8-392009-64-1

2009