KATALOG: Mikołaj Smoczyński. Rzeczywistość kontekstu

WYDAWCA:

PARTNER:


TEKSTY: Adam Mazur, Jarosław Kozłowski

REDAKCJA: Magdalena Piłakowska

TŁUMACZENIE: Szymon Nowak

FOTOGRAFIE: Zygmunt Gajewski

PROJEKT KATALOGU I SKŁAD: Ryszard Bienert

ISBN 987-83-954750-8-5

PATRONAT MEDIALNY:


Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania