Jarosław Kozłowski. Ćwiczenia z obrazowania

WYDAWCA: Fundacja 9/11 Art Space

PARTNER:

TEKSTY: Bożena Czubak, Luiza Nader

REDAKCJA: Magdalena Piłakowska

TŁUMACZENIE: Szymon Nowak, Magdalena Piłakowska

FOTOGRAFIE: Natalia Brandt

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Natalia Brodacka

PATRONAT MEDIALNY:

Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania


Publikacja została stworzona jako uzupełnienie wystawy Jarosław Kozłowski. Ćwiczenia z obrazowania (09.10 – 13.11.2020). Katalog zawiera teksty Bożeny Czubak oraz Luizy Nader.

Bożena Czubak przywołuje twórczość Jarosława Kozłowskiego, w szczególności serie prac prezentowanych na wystawie w Galerii Piekary. Luiza Nader udostępnia czytelnikowi fragment niepublikowanej rozmowy z Jarosławem Kozłowskim z roku 2004 o głębokim zainteresowaniu językiem w procesie twórczym artysty.