Izabella Gustowska. Pamiętam jak… Pamiętam że…

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki
Partner: Galeria Piekary / Verbum Sp. z o.o.


Tekst: Paweł Leszkowicz
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Redakcja: Magdalena Piłakowska, Adrianna Sołtysiak
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert
Fotografie: Zygmunt Gajewski, archiwum artystki
Liczba stron: 162
ISBN 978-83-8040-007-8

2015