Andrzej Wasilewski. Les fleurs du mal

04.10-15.11.2013

GALERIA PIEKARY

ul. Święty Marcin 80/82

61-809 Poznań

CK Zamek, Dziedziniec Różany

4 października 2013 roku o godzinie 19:00 w Galeria Piekary zostanie otwarta wystawa Andrzeja Wasilewskiego Les fleurs du mal. Najnowszy projekt multimedialny tego artysty powstał dzięki możliwościom, jakie daje nowoczesna technologia, nie tylko w zakresie techniki prac prezentowanych na wystawie. Andrzej Wasilewski za pomocą nowych technologii stworzył instalację wykorzystującą dane statystyczne jako parametry abstrakcyjnych form układających się w dekoracyjne kielichy tytułowych kwiatów, które wygenerowane przez specjalnie napisany program komputerowy pojawiają się jako projekcje na ścianach galerii. Wielość owych danych statystycznych, ich matematyczna forma, nieustannie docierając kanałami informacyjnymi, buduje wizerunek współczesnego świata. Kielichy kwiatów, powstające z linii utworzonych z przeplatających się danych statystycznych, generuje na bieżąco program komputerowy. Czerpane na żywo (online) dane z Internetu rysują wykresy, nieustannie zmieniające się, tak jak zamykające i otwierające się kwiaty bez przerwy pulsując i pęczniejąc. Budzące nieufność dane statystyczne, przybierające zwykle formę niezrozumiałych wykresów, są zmienione przez artystę w estetycznie pociągającą, ale i chorobliwie fascynującą formę Kwiatów zła, ich animowane obrazy wypełniają pomieszczenie galerii.
Przestrzenna instalacja kinetyczna zbudowana ze sztucznych kwiatów, również podłączona do Internetu, tworzy światłocieniową grę na ścianach niczym teatr cieni. Ekspozycję uzupełnia pięć lightboxów z formami kwiatowymi, układającymi się w dwuznaczne przedstawienia niczym martwa natura na obrazach Giuseppe Arcimboldo.

Stworzony dla widzów spektakl, mamiąc ich nieustannie pojawiającymi się obrazami rozkwitających pąków, odsłania jednocześnie niebezpieczeństwo tkwiące w medialnym przekazie, w którym uczestniczą oni na co dzień. Najnowszy projekt Andrzeja Wasilewskiego ma na celu zwrócenie uwagi widzów na to, w jaki sposób kreowana jest ich zewnętrzność, jak płynna i zmienna jest ich tożsamość, którą oprócz nich samych, tworzy zewnętrzna rzeczywistość opanowana przez media. Podążając za myślą Baudrillarda nasuwa się wniosek, iż media, a w dalszej konsekwencji symulakra, całkowicie opanowały i zdeterminowały nasz świat, wyposażając nas w kody i modele, którymi się posługujemy, w ostateczności stając się biernym odbiorcą rzeczywistości. Artysta zestawiając wyrafinowaną formę stechnologizowanego obiektu z krytyczną, acz subiektywną treścią, ujawnia złowieszcze oblicze fascynujących współczesnego człowieka mediów, które kreują rzeczywistość. Konstruowane instalacje nasuwają skojarzenia z futurystyczną aparaturą. W relacji z obiektami Andrzeja Wasilewskiego, odbiorca wciągany jest w szum masowej kultury, który poddawany jest krytyce i dekonstrukcji. Technologiczna forma w połączeniu ze złowieszczym przekazem wizualnym tworzy koszmarną hybrydę, która zatraca zmysł uległości wobec istoty ludzkiej. Wybór medium multimedialnego, będącego jednym ze znaków nowoczesności, odwołuje się do intymnego doświadczenia odbiorców, dla których stało się ono częścią życia. Dzięki skupieniu uwagi widza na medium przekazu artystycznego i ujawnienie jego roli w kształtowaniu i kierowaniu odbiorem, instalacja wywołuje pytanie o formy kształtowania postawy aktywnego uczestniczenia w kulturze, ale i niebezpiecznej manipulacji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego