ANDRZEJ WASILEWSKI. LES FLEURS DU MAL

Wydawca: Galeria Piekary

Tekst: Jarosław Lubiak
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Redakcja: Magdalena Piłakowska
Fotografie: Zygmunt Gajewski, Andrzej Wasilewski
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert
Ilość stron: 136
ISBN 978-83-933584-7-2

2013

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego