Rimaldas Vikšraitis. Grimaces of the Weary Village

Wydawcy:
Galeria Piekary
PI „Culture Menu”, www.kulturosmeniu.ltKurator wystawy: Eglė Deltuvaitė

Tekst: Eglė Deltuvaitė
Tłumaczenie: Katarzyna Matschi
Redakcja: Anna Borowiec, Magdalena Piłakowska
Projekt graficzny: Ryszard Bienert 3group

Sponsor wystawy:
Fundacja Wspierania Sztuki Republiki LitewskiejHonorowy patronat:
Ambasador Republiki Litewskiej RP
Honorowy Konsul Republiki Litewskiej w Poznaniu