Ireneusz Pierzgalski. Obrazy pisane

11.12.2007-04.01.2008

organizator: Galeria Piekary

W dniu 11 listopada w Galerii Piekary otwarto wystawę prac Ireneusza Pierzgalskiego „Obrazy pisane”. Urodzony w 1929 roku w Łodzi, Pierzgalski obronił dyplom w 1955 roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Artysta pozostał związany z łódzkim środowiskiem artystycznym, zarówno z Państwową Wyższą Szkołą Filmową (w latach 1955 – 1977), jak i dzisiejszą Akademią Sztuk Pięknych, gdzie prowadził Pracownię Fotografii na Wydziale Grafiki. Artysta pracuje w rozmaitych technikach, uprawia rysunek, malarstwo, grafikę, fotografię. W latach 50. związany był z grupą „Piąte Koło”, a potem „Nową Linią”. W latach 60. często wystawiał swoje prace w jednej z najbardziej wówczas  liczących się galerii „Krzywe Koło” w Warszawie. Jest autorem określenia „Hotel Sztuki”, którym dzięki niemu w latach 70. zaczęto nazywać ideę niezależnej aktywności wystawienniczej sformułowaną wcześniej przez Andrzeja Paruzela. Prace, które zaprezentowano na wystawie pochodzą z lat 60. i związane są z doświadczeniem malarstwa gestu i kaligrafii rozwijającej się wówczas w sztuce zachodniej w twórczości takich artystów jak Marc Tobey i Henri Michaux, a w sztuce polskiej, u związanej również ze środowiskiem łódzkim – Teresy Tyszkiewicz. Widoczna w pracach Pierzgalskiego inspiracja kaligrafią przejawia się w bardzo oszczędnym używaniu kreski i tendencji do oczyszczania kompozycji ze zbędnych elementów. Podobnie jak u Michaux i Tobeya bardzo istotne dla artysty stają się przemyślenia filozoficzne towarzyszące poszukiwaniom formalnym. Jak stwierdził Pierzgalski w jednym z wywiadów: „Porównywałem sztukę z naturą człowieka – mówiłem: Sztuka i człowiek mają podobną naturę, składają się z ducha i materii. Analogia nie jest jednak pełna, bowiem człowiek ma jedną duszę i jedno ciało, natomiast sztuka jedna duszę, ale liczne wcielenia”.