Jan Lebenstein, Szkicowniki intymne z kolekcji Hanki Patkowskiej, Paryż

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Kurator: Cezary Pieczyński
Współpraca kuratorska: Anna Jaworska
Aranżacja wystawy: Włodzimierz Nowaczyk
Tekst: Piotr Kłoczowski
Zdjęcia i skany: Arkadiusz Mrozowski, PERFEKT PREPRESS
Projekt graficzny: Jacek Zdybel
Ilość stron: 72
ISBN 83-88210-81-5

2006