KATALOG: Foto-geniczność

WYDAWCA:

PARTNER:

TEKSTY: Adam Mazur, Marta Smolińska
REDAKCJA: Magdalena Piłakowska, Michalina Chudzińska
TŁUMACZENIE: Szymon Nowak
FOTOGRAFIE: Zygmunt Gajewski, Wojciech Idźkowski
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Ryszard Bienert
ISBN 978-83-964752-1-3
PATRONAT MEDIALNY:


Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i środków budżetowych Miasta Poznania


Katalog Foto-geniczność jest dopełnieniem wystawy o tym samym tytule, zrealizowanej w dniach 14.10 – 2.12.20222 w Galerii Piekary.