Jonasz Stern


06.09.2005-15.09.2005

organizator: Galeria Piekary

kurator: Włodzimierz Nowaczyk

Wystawa prezentuje prace twórcy radykalnego na każdym etapie swej artystycznej biografii: od niezgody na społeczną krzywdę lat trzydziestych przez poszukiwania bliskie dwudziestowiecznej awangardy po doświadczenie tragicznej pamięci.