Doświadczenie materii

Wydawca: Galeria Piekary

Idea wystawy: Cezary Pieczyński
Kurator wystawy: Włodzimierz Nowaczyk
Tekst: Włodzimierz Nowaczyk
Fotografie: Zygmunt Gajewski
Opracowanie graficzne: Monika Jerzyk

2005