Bronisław Schlabs

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Kurator: Włodzimierz Nowak
Idea wystawy: Cezary Pieczyński
Tekst: Ewa Hornowska
Ilość stron: 72
ISBN 83-88210-77-7

2005