Zdzisław Beksiński. Prace na papierze 1957-1962

Wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Partner: Galeria Piekary

Idea: Zbigniew Buski
Kurator: Włodzimierz Nowaczyk
Współpraca kuratorska: Katarzyna Dziurlikowska
Fotografie i skany: Monika Jerzyk
Projekt graficzny: Jacek Zdybel

2004